Ce-aţi văzut păstori
Sculaţi până-n zori?
Prunc Isus din cer venitu
Fiu Dumnezeiesc.

Ce palat avea
Unde Domnul sta?
Peştera străina rece
Peştera de dobitoace
Palatul era.
Ce-avea de-aşternut
Micul nou născut?
Peştera era culcuşul
Fân şi paie aşternutul
Micului Isus.

Cine sta cu El
Pruncul mititel?
Sta Maria Maica Sfantă
Sta Iosif cu faţa blândă
Sta şi se-nchina.

Cine Îi cânta
Cine-L preamărea?
Îngerii din cer veniră
Vesele cântări doiniră
Micului stăpân.

Ce-aţi văzut păstori
Sculaţi până-n zorï?