Ninge iar din ceruri
Ninge peste noi
Ninge iar din ceruri
Ninge peste noi

Azi nu vreau sa ies din casa
Am oamenii dragi la masa
Aud colindatori pe strada
Asta-i seara cea mai draga
Ninge iar din ceruri
Ninge peste noi
Ninge iar din ceruri
Ninge peste noi

La rau tu sa nu intorci rau
Chiar daca asa iti vine
Si-ai sa vezi ca Dumneze
O sa-ti dea mereu, doar bine

Ninge iar din ceruri
Ninge peste noi
Ninge iar din ceruri
Ninge peste noi
Ninge iar din ceruri
Ninge peste noi
Ninge iar din ceruri
Ninge peste noi…